שנית אדם עיצוב

שנית אדם לה לה הלל
כגכגדכ
דכ
דכ
דכ
כ
דגכ